156Jakie są podstawowe zalety wykonania indywidualnego projektu budowlanego? Pewnie, że takie pytanie pojawia się dosyć często, nie wszyscy bowiem wiedzą jak wiele można zyskać realizując projekt budowlany bezpośrednio w biurze z udziałem rzetelnego architekta, jednocześnie uczestnicząc w jego powstawaniu. Oczywiście do naszych obowiązków i nijako zadań, należy przekazanie jak najwięcej cennej wiedzy, informacji oraz wskazówek dotyczących inwestycji budowlanej jaką zamierzamy zrealizować, co za tym idzie opisanie jej kształtu, wyglądu, przeznaczenia i wielu kwestii z nią związanych. Architekt ma tak ukierunkować projekt budowlany, aby w jak najbardziej zbliżonym stopniu przybliżał go do naszych oczekiwań, dzięki indywidualnemu podejściu do tej kwestii, cel ten zazwyczaj udaje się zrealizować. Oprócz tego uwzględnione zostanie miejsce z elementami już występującymi co za tym idzie takimi które trzeba zaadoptować, kosztorys samej inwestycji budowlanej czy materiały budowlane i surowce z jakich ona powstanie.