77Rosnący popyt na rynku budowlanym, winduje ceny niektórych usług a nawet zawyża je w stosunku do niekiedy rzeczywistej ich wartości, dlatego dobrym rozwiązaniem jest zawsze posiadanie rozeznania na ten temat. Nie jest żadną tajemnicą, iż na rynku budowlanym działa wielu przedsiębiorców których firmy nie gwarantują takiego poziomu czy jakości oferowanych usług, na których nam zależy. Dlatego mówi się o konieczności wręcz potrzebie indywidualnego podejścia do wyceny każdej usługi budowlanej z jednoczesnym sprecyzowaniem tego, jak ma zostać ona wykonana a tym bardziej podpisania klarownej umowy jaka dotyczy obu stron. Niestety raczej nie oczekujmy, aby w najbliższym czasie ceny niektórych usług zaczęły spadać wręcz przeciwnie przy rosnącym popycie mogą jeszcze bardziej wzrosnąć. Dobrym rozwiązaniem jest poszukiwanie nowych firm, które starają się zdobyć pozycję na lokalnym rynku a niejednokrotnie chcą konkurować z już istniejącymi podmiotami, poprzez dużo bardziej atrakcyjną cenę i warunki oferowane dla potencjalnych klientów, w których oczach chcą zdobyć uznanie.