88Poprzez ocenę stanu technicznego obiektu, domu czy nieruchomości dowiemy się bardzo ważnej rzeczy, mianowicie tego jak wielki zakres prac remontowych musi zostać wykonany. Jednocześnie nie wolno zapominać o kosztorysie, który pozwoli nam na uzyskanie odpowiedzi czy na taki generalny remont jest nas w tym momencie stać, niestety wiele osób rozpoczyna go bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Nie posiadamy także rozeznania co do materiałów wykończeniowych jakie chcemy aby zostały zastosowane w danym miejscu, dobrania palety barw w celu rozjaśnienia najbardziej zaciemnionych pomieszczeń, czy wielu innych kwestii jakie w przypadku remontu należy uwzględnić. Dlatego pamiętajmy aby podchodzić do niego w sposób rozważny, niekiedy przygotować się a nawet nie odrzucać pomocy osób, które posiadają znacznie większe od nas doświadczenie, rozeznanie czy wiedzę, jakie w niejednym przypadku mogą okazać się nader przydatne. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest wykonanie remontu generalnego niż odkładanie go w czasie, co niestety robi bardzo wiele osób.