161Jakie podstawowe zadania ma do zrealizowania architekt budowlany? Bardzo często ograniczamy jego rolę wyłącznie do adaptacji gotowego projektu budowlanego, oczywiście niekiedy zachodzi możliwość nabycia go i wykorzystania, jednak tylko wtedy gdy pozwala na to specyfikacja samej działki budowlanej, a więc miejsca gdzie ma zostać zrealizowana taka inwestycja. Wiele osób nie ma zielonego pojęcia, iż niekiedy zachodzą pewne ograniczenia jakie architekt musi uwzględnić w projekcie budowlanym, elementy występujące w krajobrazie czy zagadnienia powiązane z planowaniem przestrzennym. Oczywiście architekt budowlany w swoich projektach musi pamiętać o realizowaniu ich zgodnie z kosztorysem, właściwościami technicznymi i fizycznymi dotyczącymi kształtu samej konstrukcji, czy wedle zastosowanych materiałów budowlanych względnie stylistyki jaka wpłynie na efekt końcowy. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, iż dobrym pomysłem jest powierzyć zadanie obsługi i nadzorowania inwestycji budowlanej architektowi, co zresztą zrobi w bardzo odpowiedni do tego sposób.