82Jak oszacować koszta inwestycji budowlanej? Oczywiście poprzez podsumowanie wszystkiego co z nią związane, czyli uzyskania nic innego jak wstępnego kosztorysu który de facto najczęściej jest dostępny przy realizowaniu projektu budowlanego. Dlatego kolejny raz w takiej a nie innej sytuacji niezbędne jest zaangażowanie architekta który po podliczeniu wydatków związanych z zakupem działki budowlanej, cennikiem usług poszczególnych prac budowlanych oraz materiałów i surowców niezbędnych do jej ukończenia przedstawi nam wstępny kosztorys. Pewnie, że nigdy nie powinniśmy spoglądać na niego przez pryzmat ostatecznych wydatków, gdyż jak wszyscy wiemy w wielu przypadkach kosztorys budowlany może ulec zmianie i to nie koniecznie na lepsze. Warto jednak oscylować na podstawie wstępnego, a co za tym idzie to właśnie architekt budowlany może dostosować projekt do naszych możliwości finansowych, zmodyfikować go lub zmienić. W żadnym wypadku nie kierujmy się informacjami na stronach podmiotów oferujących budowę domu, jest to przykładowa cena jak wspomniano powyżej nie zawierająca wszystkich wydatków jakie mogą mieć miejsce.