175Jak budownictwo wpływa na gospodarkę oraz rozwój naszego kraju? W pozytywnym tego słowa znaczeniu, w końcu bądź co bądź budownictwo to sektor zrzeszający coraz większą ilość firm działających na adekwatnej do tego płaszczyźnie, tworzący jednocześnie już przeszło milion miejsc pracy. Oczywiście ogromne przychody do skarbu państwa czy też ustabilizowanie PKB na adekwatnym do tego poziomie poprzez zyski branży budowlanej, to kolejne zagadnienie które trzeba w tym aspekcie poruszyć. Pewnie, że budownictwo samo w sobie rozwija kraj pod względem gospodarczym, tworzy nowe obiekty przemysłowe jednocześnie mieszkania na rynku nieruchomości, zatem w wielu przypadkach zahacza o nader ważne kwestie. Dlatego coraz częściej wspomina się o konieczności spojrzenia na branżę budowlaną nie tylko przez pryzmat profitów jakie generuje, lecz jednocześnie wspierania jej oraz rozwijania w odpowiednim co do tego kierunku. Nie jest żadną tajemnicą, iż chodzi przede wszystkim o dostęp polskich firm do najbardziej lukratywnych czy też publicznych zleceń budowlanych.