200Na rynku budowlanym przybywa inwestorów, zarówno tym mniejszych jak i większych, jest to spowodowane nie tylko dobrą kondycją samego rynku ale przede wszystkim przekonanie, iż to dobry moment do realizacji jasno określonych działań. Oczywiście inwestorzy budowlani oscylują zazwyczaj wokół rynku nieruchomości, developerzy oraz kapitał jaki się wraz z nimi pojawił to tylko jeden z doskonałych tego przykładów. Pewnie, że obecnie rosnąca liczba inwestorów budowlanych to także efekt zatarcia opinii na temat kryzysu który dotknął branżę budowlaną, takiego nie było od wielu już lat. Dlatego niech nie dziwi fakt, iż nijako zachęca się nie tylko do budowy domu lecz przede wszystkim skoordynowania jasno określonych działań w adekwatnym do tego kierunku, co to takiego oznacza? Jak wspomniano zdecydowania się na planowane oraz odkładane niekiedy w czasie inwestycje czy prace budowlane, nawet te niewielkie dotyczące remonty czy jasno sprecyzowanych usług. Nie ma jakichkolwiek wątpliwości, iż aktualna sytuacja na rynku budowlanym w naszym kraju wręcz zachęca do inwestowania pieniędzy.