22Innowacja oraz technologia w budownictwie, odgrywają ogromną rolę nie jest zresztą żadną tajemnicą że co jakiś czas słyszymy o konieczności uwzględnienia powyższego zagadnienia w aspekcie poczynienia swoistego postępu. Oczywiście nie ma jakichkolwiek wątpliwości, że wykorzystanie najnowszych pod względem technologicznym rozwiązań daje nam możliwość zaadoptowania nowych metod, technik czy chociażby rozwiązań jakie korzystnie wpływają także na rozwój samego budownictwa. Pewnie, że budownictwo zyskuje dzięki temu na swoistej wartości a nawet można powiedzieć, iż dostrzegamy to na bardzo wielu co do tego płaszczyznach, w końcu bądź co bądź niejednokrotnie sami mamy możliwość uczestniczenia w tym progresie. Budownictwo to dziedzina która dzięki postępowi gwarantuje wyższą jakość, efektywność oraz spełnia określone w tym aspekcie wartości typowo użytkowe, co nie jest zresztą żadną większą tajemnicą. Nie wolno bagatelizować także faktu, że budownictwo to rozwój gospodarczy, społeczny a nawet ekonomiczny przy uwzględnieniu nader ważnych kwestii.