90Czym jest dziennik budowy oraz co takiego zawiera ten dokument? Oczywiście wszystko co dotyczy i związane jest z daną inwestycją budowlaną, od terminu jej rozpoczęcia po szczegółowe informacje wraz z kosztorysem. Można powiedzieć, iż w gruncie rzeczy dziennik budowy to sprawozdanie z realizacji inwestycji budowlanej, opisującej wszystko co zaszło krok po kroku, dzięki czemu możliwe jest sprawowanie pewnej pieczy czy nadzorowanie jej w oparciu o właśnie taki dokument. Należy pamiętać, iż prowadzenie dziennika budowy jest czymś obowiązkowym, leży to w obowiązku inwestora ewentualnie innej osoby nadzorującej samą inwestycję, jego brak w przypadku kontroli może doprowadzić do wstrzymania prac a nawet nałożenia wysokiej grzywny przez inspektora nadzoru budowlanego. Pewnie, że dziennik budowy jest czymś nader ważnym a tym bardziej niejednokrotnie przydatnym, czasem pozwala na wyciągnięcie wniosków w trakcie trwania samej inwestycji budowlanej, przeanalizowania kosztów czy powodów jej przesunięcia w czasie.