191Doświadczenie oraz innowacja, właśnie to spotkamy w dzisiejszym budownictwie, niemal na każdej co do tego płaszczyźnie, zwłaszcza gdy spojrzymy na techniki i metody które w tym aspekcie mają swoiste zastosowanie. Oczywiście nie jest żadną tajemnicą, iż budownictwo jako dziedzina potrafi pogodzić oraz połączyć to co sprawdzone z tym co nowe, także nie obawia się oddziaływania i samego wpływu najnowszych technologii. Warto zatem patrzeć na budownictwo z adekwatnej do tego perspektywy, jednocześnie dostrzec potencjał jaki ma tutaj miejsce ewentualnie wykorzystać go w optymalny dla nas sposób. Pewnie, że dla większości z nas budownictwo jako dziedzina związane jej z powstawaniem, budowaniem, tworzeniem obiektów co jak najbardziej ma w tym aspekcie miejsce, lecz z drugiej strony na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat budownictwo zaliczyło ogromny progres. Budownictwo to jednocześnie branża, rynek oraz ważny sektor gospodarki nie tylko naszego ale również wielu innych krajów jaki generuje jasno określone profity.