199Dłuższy sezon budowlany to okazja dla wielu firm, nie tylko do działania ale niejednokrotnie także zwiększenia zysków czy też swoistego rozwoju na adekwatnej co do tego płaszczyźnie. Oczywiście to także szansa na zrealizowanie wielu inwestycji w znacznie krótszym czasie, w wielu przypadkach oraz sytuacjach coś na co czeka niejedna osoba. Pewnie, że dłuższy sezon budowlany wynika z warunków atmosferycznych, które pozwalają na prowadzenie jasno określonych prac typowo budowlanych choć z drugiej strony także z popytu jaki systematycznie rośnie na rynku. Można zatem powiedzieć, iż dłuższy sezon budowlany to korzyści wynikające z tego faktu, jednocześnie koncepcja oraz opcja za którą przemawia bardzo wiele zalet, niekiedy także możliwość skoordynowania jasno określonych działań ukierunkowanych w optymalnym do tego celu. Powinniśmy być zatem zadowoleni z dłuższego sezonu budowlanego, który diametralnie wpływa na rynek oraz branżę typowo budowlaną a tym bardziej wiele firm działających i funkcjonujących w tym aspekcie.