76Dlaczego ceny materiałów oraz surowców budowlanych systematycznie rosną? Bowiem wpływ na to ma wiele czynników, nie tylko zwiększony ich eksport lecz także zapotrzebowanie rynku krajowego, jakie systematycznie rośnie. Oczywiście nasze materiały i surowce budowlane są wysokiej jakości, niejednokrotnie na wielu płaszczyznach wręcz idealne pod względem zastosowania w dzisiejszym budownictwie. Najnowsze technologie produkcyjne oraz innowacyjne rozwiązania sprawiają, że materiały budowlane prezentują ogromną wartość a ich właściwości użytkowe przypadają do gustu coraz to większej liczby odbiorców także na zagranicznych rynkach zbytu. Nie powinno nas również dziwić, iż ich producenci starają się skorzystać na możliwości generowania większych przychodów ze sprzedaży materiałów zwłaszcza w trakcie sezonu budowlanego. Jeżeli chcemy mieć pewność, że cena będzie atrakcyjna to warto je zakupić w okresie gdy nie panuje taki popyt, jednocześnie istnieją składy budowlane które je dla nas przechowają.