15Czym jest rzeczywiście budownictwo? Dla jednych będzie to rynek, innym na myśl najdzie branża, nie wolno jednak zapominać iż to przede wszystkim dziedzina oraz nauka, która bazuje na powstawaniu, tworzeniu, modernizowaniu oraz także niszczeniu budynków i jakichkolwiek konstrukcji a tym bardziej obiektów. Oczywiście w dzisiejszych czasach budownictwo to także ogromny i coraz większy sektor gospodarki jaki generuje jasno określoną wartość, zatem samo budownictwo można definiować na wiele adekwatnych do tego sposobów. Budownictwo jako dziedzina oraz nauka wspiera swój rozwój o zdobyte doświadczenie, wiedzę, sprawdzone techniki i metody lecz jednocześnie na horyzoncie pojawiają się innowacyjne i nowoczesne technologie. Można zatem powiedzieć, iż budownictwo samo w sobie to zagadnienie nader ciekawe, dziedzina ważna dla rozwoju społecznego oraz gospodarczego a tym bardziej spoglądać na nie przez pryzmat tworzenia, projektowania, planowania czy powstawania. Warto spoglądać na budownictwo z dużo większej, szerszej oraz adekwatnej do tego perspektywy.