102Czy rynek jest otwarty na nowe firmy budowlane? Oczywiście jak najbardziej, choć trzeba się liczyć z ogromną konkurencją a tym bardziej koniecznością działania na jasnych i przejrzystych zasadach, inaczej sam rynek budowlany szybko zweryfikuje nas pod kątem swoistej przydatności. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy budowlani rozumieją co oznacza podtrzymanie jakości oferowanych usług, dostosowanie się do poziomu jaki prezentuje obecnie cała branża budowlana, oraz nader ważnej kwestii którą jest zachowanie płynności finansowej. Wbrew temu co się wydaje, są to zagadnienia jakich nie wolno w żaden sposób bagatelizować, a tym bardziej uważać iż firma budowlana nie musi spełniać powyższych wymagań. Rynek budowlany pomimo rosnącego popytu i zapotrzebowania zmienił się w adekwatnym co do tego stopniu, oscyluje już na zupełnie innej niż kilka lat temu płaszczyźnie a nawet stara się prezentować odpowiedni standard jaki na swój sposób narzuca wszystkim przedsiębiorcom, firmom i podmiotom budowlanym.