125Co zawiera projekt wykonany przez architekta budowlanego? Przede wszystkim coś co interesuje nas w pierwszej wręcz kolejności, a więc wstępny kosztorys jednak z wielu powodów co nie jest tajemnicą, może on ulec zmianie. Oczywiście wizualizację w adekwatnym do tego stopniu która ma nas jak najbardziej naprowadzić na możliwość przybliżenia sobie wyglądu i kształtu inwestycji budowlanej na tym etapie. Zastosowanie konkretnych materiałów budowlanych, dostosowanie jej pod kątem zagospodarowania przestrzennego czy uwarunkowań wynikających z samego krajobrazu, to kolejne zagadnienie które w przypadku projektu budowlanego na pewno się pojawi i ma swoiste miejsce. Zatem projekt budowlany zawiera szczegółowe oraz dokładne obliczenia, wytyczne i informację dotyczące możliwości zrealizowania konkretnej inwestycji budowlanej, niejednokrotnie stanowi prezentację lub zachęca do jego przeanalizowania. Pamiętajmy, iż na etapie wykonywania projektu budowlanego możliwe jest naniesienie wielu poprawek oraz korekt w adekwatnym do tego stanie.