47Co nowego na polskim rynku budowlanym? W ostatnim czasie napływają z niego same optymistyczne i pozytywne informacje, nie jest żadną tajemnicą iż nasz rynek budowlany znajduje się w bardzo dobrej co do tego kondycji oraz generuje coraz większe potrzeby, którym sprostać stara się branża. Nie ma jakichkolwiek wątpliwości, iż nasz rynek budowlany to setki firm działających w dwóch wyróżniających się sektorach, a mianowicie produkcyjnym i usługowym, zwłaszcza w tym pierwszym przypadku można mówić o prawdziwym postępie jeżeli dostrzeżemy jak rośnie eksport materiałów, tworzyw i surowców budowlanych. Rynek budowlany nie musi obawiać się o zainteresowanie, niemal w każdym regionie naszego kraju można mówić o określonych działaniach które są realizowane w ramach konkretnych zagadnień a tym bardziej prac i inwestycji typowo budowlanych. Nowością na naszym polskim rynku budowlanym jest bez wątpienia możliwość wykorzystania najnowszych technologii, rozwiązań oraz innowacyjnych metod które z racji swoistej wartości cieszą się coraz większym zastosowaniem.