152Branża budowlana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, pewnie ta informacja nie jest dla nikogo zaskoczeniem w końcu bądź co bądź firmy budowlane odpowiadają za realizację postawionych przed nimi zadań. Niejednokrotnie chodzi również o zaspokojenie potrzeb, jakie generują rynki budowlane, chociażby w aspekcie konkretnych usług czy zaopatrzenia ich w materiały i surowce budowlane. Dlatego zawsze impuls do działania dla branży budowlanej dają rynki, które kształtują się w optymalnym do tego kierunku, zazwyczaj inwestycji budowlanych najbardziej nam bliskich oraz znanych. Zalicza się do nich budowa nowych domów, mieszkań czy innych nieruchomości, także adaptacja już istniejących, w wielu przypadkach wspomina się o konieczności rozwoju infrastruktury drogowej a tym bardziej inwestycji o podłożu typowo publicznym. Zatem jak widać, branża budowlana robi to co do niej należy, jednak odpowiedni kierunek działania niemal zawsze wskazuje rynek, na którym pojawiają się inwestorzy ze swoim kapitałem.