95Branża budowlana to ogromny rynek pracy, który na przestrzeni ostatnich lat i pewnych zawirowań jakie miały miejsce utrzymał zatrudnienie na tym samym wysokim poziomie. Dodatkowo nie jest żadną tajemnicą, iż od bardzo dawna brakuje specjalistów oraz fachowców z wielu adekwatnych dziedzin, którzy niestety wybierają najczęściej możliwość pracy poza granicami naszego kraju. Pomimo atrakcyjnych warunków zatrudnienia a nawet rosnących w dosyć szybkim tempie płac, w dalszym ciągu budowlanka jest traktowana jako mało atrakcyjna branża pod względem wiązania z nią swojej przyszłości zawodowej. Z drugiej jednak strony wciąż mówi się o szkoleniu nowych pokoleń budowlańców, specjalistów i wykwalifikowanych pracowników lecz zapomina się o poszczególnych etapach edukacji a mianowicie zamykaniu szkół o takim właśnie profilu. Pewnie, że branża budowlana to już dawno ponad milionowy rynek pracy, na którego korzyść przemawia przede wszystkim fakt, iż pracy w tym zawodzie na pewno przez najbliższe kilka lat nie zabraknie, nie tylko dla szeregowych pracowników ale również wykwalifikowanych fachowców.