182Alternatywne źródła energii, to zagadnienie a raczej opcja o której już od wielu lat mówi się jako wartej zastosowania, wykorzystania i spojrzenia z dużo większej niż dotychczas perspektywy. Pewnie, że dobrze nam znane panele słoneczne pozwalają na darmowe pozyskanie i wykorzystanie energii z promieni słońca, a także obniżenie rachunków związanych z ogrzewaniem zwłaszcza naszego domu. Nie wolno jednak zapominać, iż alternatywne źródła energii to także wiele innych mniej znanych technologii, które w aspekcie eksploatacji oraz adaptacji pozwalają na swoiste zastąpienie tych mniej wydajnych i skutecznych. Pozyskiwanie ciepła bezpośrednio z gleby czy produkcja energii elektrycznej na podstawie wiatraków które pojawiają się także w naszym kraju, to tylko niektóre z opcji o jakich warto dowiedzieć się więcej. Samo budownictwo traktuje temat energooszczędności oraz pasywnych rozwiązań nader poważnie, a tym bardziej znajduje w tym aspekcie wiele atrakcyjnych rozwiązań, o których mówi się coraz więcej.